Autogenní trénink

A je tu opět článek na přání. Na našich kurzech se seznamujete i mimo jiné s mentální přípravou. Často diskutovaným tématem je autogenní trénink.

Autogenní trénink je tréninková metoda, která při pravidelném provádění přispívá k rychlejší regeneraci a zklidnění mysli i těla. To je pro freediving samozřejmě velmi důležité. Čím více jsme mentálně i fyzicky uvolnění, tím je naše apnoe delší a co se týká hloubkových disciplín tak je toto uvolnění velmi důležité z hlediska vyrovnávání tlaku.

Zůstaneme chvilku u vyrovnávání tlaku. To jak se hluboko potopíme, ovlivňuje samozřejmě spousta faktorů. Náš objem plic, respektive jejich poměr reziudálního a vitálního objemu. Správně zvládnuté techniky vyrovnávání tlaku do a pod reziduální objem plic. Průchodnost našich dutin včetně dýchacích cest a to se týká tedy i velikosti krčních mandlí (ovládání glotisu) a nosních mandlí (zakrývání vstupu do Eustachovy trubice a omezení průchodnosti z ústní dutiny do čelních dutin). To v jakém stavu je naše středouší a čelní i klínové dutiny. To jak zvládneme ovládat naše měkké patro.

Všechny problémy, ale vždy rostou s mentální nevyrovnaností. Jakmile dostaneme naší mysl pod tlak, nedokážeme se zrelaxovat tak se nám hůře vyrovnává. Tělo hůře hospodaří s kyslíkem, naše nervová soustava a metabolismus nepracují tak jak potřebujeme.

K našemu zklidnění může pomoci právě i autogenní trénink.

Autogenní trénink při jeho dokonalém zvládnutí umožňuje autosugestivní ovlivňování některých tělesných funkci a může pomoci i při odstraňování nevhodných návyků a dosahování žádoucích vlastností. Působí na příznaky, neodstraňuje ovšem příčiny napětí, ani příčiny organických nebo neurotických poruch.

Metodu autogenního tréninku vypracoval berlínský nervový lékař prof. J. H. Schulz. Využil jednak některých prvků jogínských, jednak poznatků získaných s používáním hypnózy.

Provedl rozbor zážitků hypnotizovaných a vypracoval na tomto základě systém fyziologicky podložených cvičení k dosažení takového stavu, který by cvičením umožnil některé výsledky, dosahované v hypnóze. Při autogenním tréninku ovšem již nejde o hypnózu, nýbrž  pouze o využití některých podobných psychologických mechanismů.

Základní principy autogenního tréninku jsou dva: relaxace a koncentrace. Relaxace znamená uvolnění svalstva. Toto svalové uvolnění umožňuje na základě fyziologických souvislostí navodit klid duševní a současně uklidnit a zharmonizovat i činnost vnitřních orgánů. Koncentrace při autogenním tréninku spočívá v soustředění na určitou představu, která pak ovlivňuje organismus. Relaxovaný stav zvyšuje její účinek. Nižší stupeň autogenního tréninku (pro naše potřeby dostačující) se skládá ze šesti cvičení. Patří k nim nácvik pocitu tíhy, pocitu tepla v končetinách, vnímání klidného dechu, pravidelného tepu srdce, tepla v břiše a chladu na čele.

Jak na to?

Nácvik každé z těchto šesti částí probíhat postupně – prvních zhruba 14 dní se nacvičují pocity tíhy, po zvládnutí tíhy přichází na řadu teplo a posléze další části autogenního tréninku. Během těch osmdesáti let, které od představení autogenního tréninku uběhly, vzniklo mnoho modifikací původní verze, které tuto relaxaci zrychlují (taková je verze autogenního tréninku, který vám dávám na kurzech). Nacvičují se pak všechny prvky autogenního tréninku v rámci jedné relaxace. Lidem s menší trpělivostí a rychlejším životním tempem to tak může lépe vyhovovat.

Základní podmínkou k úspěchu je pravidelný nácvik. Po dokonalém nácviku dostává pod svůj vliv řadu tělesných procesů, které normálně neovládá. Při nácviku dodržujte standardní postup, který je zaměřen na uklidnění a zharmonizování tělesných funkcí. Jednotlivá cvičení nemají trvat déle než pět minut –  mimo cvičení před usnutím – mají být ukončena energickým odvoláním pocitu tíhy vnitřními příkazy “zhluboka nadechnout, zacvičit si rukama, otevřít oči,”

V případě, že by při nácviku některého cvičení bude docházet opakovaně k nepříjemným pocitům, doporučuji s autogenním tréninkem přestat.

Zapátral jsem na internetu a našel jsem poměrně slušně zpracovaného průvodce autogenním tréninkem.

Více informací a lépe rozepsané popisy cvičení naleznete zde:  http://www.dobrapsychiatrie.cz/relaxace/autogenni-trenink .


Chcete být informování o novém článku a dalších novinkách?