Apnea Discovery je šestihodinový úvodní kurz do světa freedivingu. Kurz obsahuje 3 hodiny základní teorie 3 hodinu výuky v bazénu. Absolvent si z kurzu odnáší základní poznatky o šnorchlování – freedivingu a základní návyky techniky pohybu na hladině a pod hladinou.

Cena: 2200 Kč 

AA stage

Kurz Indoor Freediver je první krok do světa freedivingu. Bez něho není možné se účastnit následných kurzů Apnea Academy. Také tento seminář doporučujeme zejména přístrojovým potápěčům, a to jak sportovním tak technickým. Jeho přínosem je lepší pochopení apnoe problematiky a porozumění vlastnímu tělu, což vede také díky dosaženým výkonům v průběhu kurzu ke zvýšení sebevědomí a zklidnění potápěče. Výsledkem je menší spotřeba vzduchu, delší ponory ve větší pohodě a hlavně větší úspěšnost při řešení krizových situací.
Cílem kurzu je dosáhnout kontrolovaného potápění na nádech s použitím relaxace a dýchacích technik, aby bylo dosaženo těchto výkonů: 1′45 ” minut ve statické apnoi, 30m v dynamické apnoi s ploutvemi a 20m v dynamické apnoi bez ploutví.

Co k tomu potřebujete:
být ve věku 14–99 let
ABC – maska (brýle), šnorchl (dýchací trubice), ploutve
mít chuť něco pro sebe udělat

Co získáte:
naučíte se bezpečně šnorchlovat – potápět na nádech
mezinárodní plastovou kvalifikační kartičku Apnea Academy Indoor Freediver

Účastníci tohoto semináře obvykle dosahují těchto výkonů: statická apnoe (klidová zádrž dechu) 3:30 minuty a v dynamické apnoi (vzdálenost uplavaná pod vodní hladinou na jeden nádech s ploutvemi) 50 metrů .

Cena:  3900 Kč / 2 dny

brevetto_indoor_freediver

Čtyřdenní kurz Level I představuje první zkušenost s freedivingem s kompletním základním vybavením na otevřené vodě. Cílem kurzu je dosáhnout kontrolovaného potápění na nádech s použitím relaxace a dýchacích technik, aby bylo dosaženo těchto výkonů: 1′45 ” minut ve statické apnoi, 30 m v dynamické apnoi s ploutvemi a 25m v dynamické apnoi bez ploutví a 8 m hloubky. Kurz Level I se skládá z bazénové části – Freediver Indoor, a kurzu na otevřené vodě – Level I.
Absolventi kurzu Indoor Freediver můžou absolvovat zkrácenou dvoudenní verzi kurzu. 
Zkrácená verze obsahuje pouze lekce na otevřené vodě. 
Cena zkrácené verze je 3900 Kč.

Co k tomu potřebujete:
být ve věku 14–99 let
ABC – maska (brýle), šnorchl (dýchací trubice), ploutve, 5mm neopren – celotělový
doporučujeme lékařskou prohlídku
mít chuť něco pro sebe udělat

Co získáte:
naučíte se bezpečně šnorchlovat – potápět na nádech
mezinárodní plastovou kvalifikační kartičku Apnea Academy Level I

Účastníci tohoto kurzu obvykle dosahují těchto výkonů: statická apnoe (klidová zádrž dechu) 4:30 minuty a v dynamické apnoi (vzdálenost uplavaná pod vodní hladinou na jeden nádech s ploutvemi) 60 metrů a v konstantní váze (potopení hloubka na jeden nádech s ploutvemi) 15 metrů.

Cena: 6900 Kč  / 4 dny 

brevetto_first_level

Pro účast na kurzu Level II musíte být absolvent kurzu Apneista Indoor (Pool Apnea Discovery) nebo kurzu Level I. Level II má za cíl zlepšit relaxační a dýchací techniky a prohloubením zkušeností získaných z kurzu Level I a dosáhnout těchto výkonů: 2′30 “minut ve statické apnoi, 55 m dynamické apnoi s ploutvemi a 35m v dynamické apnoi bez ploutví a 15 m hloubky.

Co k tomu potřebujete:
být ve věku 14–99 let
vybavení: maska , šnorchl , ploutve, neoprénový oblek, zátěžový pásek (nejlépe gumový)
lékařskou prohlídku
mít chuť něco pro sebe udělat

Co získáte:
kvalitní kurz freedivingu
mezinárodní plastovou kvalifikační kartičku Apnea Academy Level II

Účastníci tohoto kurzu obvykle dosahují těchto výkonů: statická apnoe (klidová zádrž dechu) 5:30 minuty a v dynamické apnoi (vzdálenost uplavaná pod vodní hladinou na jeden nádech s ploutvemi) 70 metrů a v konstantní váze (potopení hloubka na jeden nádech s ploutvemi) 25 metrů.

Cena:  7 900 Kč / 5 dní

brevetto_second_level

Pro účast na kurzu Level III musíte být absolvent kurzu Level II. Třetí úroveň je nejvyšší ocenění pro nádechové potápěče. Po zlepšení svého pohybu ve vodě, díky absolvování mentálního a zdokonolavacího tréninku techniky, by jste měl být schopen dosáhnout 3 ‘minut statické apnoe, 70 m dynamické apnoe s ploutvemi a 55m dynamické apnoe bez ploutví a 25 m hloubky.

Co k tomu potřebujete:
být absolvent kurz Level II
vlastní vybavení: maska , šnorchl , ploutve,
neoprénový oblek, pásek
doporučujeme lékařskou prohlídku
mít chuť potápět se hodně hluboko

Co získáte:
mezinárodní plastovou kvalifikační kartu Apnea Academy Level III
kvalitní kurz freedivingu pro pokročilé a závodníky
znalosti, které ti umožní dlouhodobý růst

Účastníci tohoto kurzu obvykle dosahují těchto výkonů: statická apnoe (klidová zádrž dechu) 6:00 minuty a v dynamické apnoi (vzdálenost uplavaná pod vodní hladinou na jeden nádech s ploutvemi) 100 metrů a v konstantní váze (potopení hloubka na jeden nádech s ploutvemi) 40 metrů.

Cena: 7 900 Kč / 5 dní

brevetto_third_level