Rozvrh / Schedule

*organizátor si vyhrazuje právo časový rozvrh kdykoliv změnit dle jeho potřeb.

Aquacentrum Pardubice – 19. května 2018 / May 19, 2018

08:00 – 09:00 registrace vestibul bazénu / registration
09:15  – 9:30 zahájení závodu – meeting rozhodčích se závodníky / judge committee meeting
09:25 – 10:10 WU Statická Apnoe / WU Static Apnoe
10:10 – 13:00 Závod Statická Apnoe – Start každých 10 minut. / STA Competition – Start every 10 minutes
Pro závodníky s PB více jak 7:30 bude otevřeno startovní okno pro 12 minut. 
For competitors with a PB more than 7:30, a start window will be opened for 12 minutes.
 

A,B,C,D,E – startovní zóny
T – transportní zóny
WU – Warm Up zóny

13:15 – 14:00 WU Dynamická Apnoe / WU Dynamique Apnoe
14:00 – 17:08 Závod Dynamické Apnoe – Start každých 8 minut. / DYN Competiton – Start every 8 minutes
 

A,B,C,D – startovní zóny
WU – Warm Up zóny

17.45 vyhlášení výsledků / ceremony